Rozptylové studie a posudky zdrojů znečišťování ovzduší

ROZPTYLOVÉ STUDIE   • POSUDKY ZDROJU   • REFERENCE   • KONTAKT  

"Ochrana životního prostředí je nezbytnou podmínkou pro zachování civilizace. Ta se však neobejde bez nových staveb, nových komunikací, …mnohdy i nových komínů a nových housenek automobilových výfuků. Je nutné, aby sledování znečištění ovzduší bylo rozumným kompromisem mezi nároky životního prostředí a nároky na zřizování staveb. Existují legislativní požadavky na investory, existují zákony,normy,limity koncentrací, existují výpočetní i měřící metodiky. To vše může přírodní prostředí ochraňovat, ale může ho také ničit. Také může ochraňovat stavební aktivity, ale také i je může zničit již v zárodku.
Cílem seriózní rozptylové studie je pravdivá informace. Zdrojem pravdivé informace je kvalitní výpočetní aparát v režii erudovaných osob. Cílem seriózní rozptylové studie je ochrana životního prostředí, ale i ochrana seriózního podnikatele. "

A.G. Moore
3rd International Symposium on Statistical Theory of Turbulent Diffusion and its Role in Air Recources Management.

Clermond-Ferrand, Francie 23.3.2003

Rozptylová studie musí být mocným a nezpochybnitelným nástrojem obhajoby obhajitelných zdrojů znečištění ovzduší. A tak jako obhajitelný zdroj musí být obhájen, nesmí být neobhajitelný zdroj zprovozněn. Dopad emisní činnosti na životní prostředí musí být popsán jednoznačně s jasně definovanou hranicí kritických stavů. Současný matematický a výpočetní aparát popisují rozptyl škodlivin dostatečně transparentně na to, aby byl nevinný zproštěn obžaloby a viník potrestán. A to zcela jednoznačně a jednou provždy, bez ohledu na statistické fluktuace meteorologického charakteru, či nekonečné a plané dohady o vlivu reliéfu.

EMISE   • IMISE   • VÝPOČETNÍ APARÁT   • LEGISLATIVA