Rozptylová analýza - výpočetní nástroje

ROZPTYLOVÉ STUDIE   • POSUDKY ZDROJU   • REFERENCE   • KONTAKT  
 

Že je to hrozné? A všechno to ještě počítat pro pět situací od silné inverze po vichřici a pro osm směrů větru? Možná, ale bez Suttona by bylo mnohem hůře.

Řídícím procesem při rozptylu plynných složek v ovzduší je totiž difúze. A v prostoru tento proces popisují zákony, které se nazývají parciální diferenciální rovnice. Vypadají jednoduše, ale je to příšernost. Jejich přísně exaktní řešení má tolik omezejících podmínek, vázaných na nepředstavitelné fyzikální nekonečno nebo nepředstavitelnou fyzikální nulu, že samy o sobě by nám byly k ničemu.

Problém vyřešil však již ve čtyřicátých letech náčelník britské meteorologické služby G.O.Sutton(1882 – 1956). A jelikož ve válce není tolik času na akademické tlachání, zvolil řešení prosté a geniální. Analytický popis zaměřil pouze na jednorozměrný problém šíření ve směru větru a ostatním dvěma rozměrům věnoval pouze pozornost empirickou. Na křivku vypočtenou posadil dvě na sebe kolmé statisické funkce. A tak vznikla kombinace výpočtu a tabelovaných zjištění, nazývaná Statistická teorie turbulentní difuze.

 
Aplikace Statistické teorie turbulentní difúze je tak nejpraktičtější metodou modelování šíření škodlivin od zdrojového členu, a jejím nedílným základem jsou statistické hodnoty meteorologického charakteru. Analytický matematický aparát se tak opírá o statistické údaje, soustředěné v tzv. větrné růžici(poměrné zastoupení rychlostí a směrů větrů v dané oblasti a poměrné zastoupení stabilitních situací-rozuměj situace od prudkých poryvů po bezvětří při silné inverzi). Výstup matematického modelu je tak zakřivován nepravdami statistického původu.

Nelze to spočítat, ale jenom odhadovat.

Základem většiny běžných rozptylových analýz je software, více či méně empiricky ověřený (silný de facto) a více či méně validovaný( silný de jure) a samozřejmě více či méně legální.

Nejvyšší právní sílu má však ruční výpočet, opírající se o platné fyzikální zákony.

Slovo odborníka má větší význam než laické klikání myší.

V právní společnosti tomu tak musí být.

 

 
 
 
ÚVOD   • EMISE   • IMISE   • LEGISLATIVA