Rozptylové studie - EMISE

ROZPTYLOVÉ STUDIE   • POSUDKY ZDROJU   • REFERENCE   • KONTAKT  
 

 odborně
 lidsky
 Emise - tok definovaných entit na rozhraní místa vzniku a okolí  Emise - čmoudy hned u komína nebo u výfuku.
 Emisní zdroje stacionární
 
 Co se nehýbou
 Emisní zdroje stacionární bodové

 

 Komíny, výduchy podzemních prostor, sopka, mašinka ve výtopně
 Emisní zdroje stacionární plošné   Většinou lokalizované požáry

 

 Emisní stacionární zdroje liniové
 
 Dálnice s kolonou stojících vozidel, dětská parní železnice
 Emisní zdroje mobilní
 
 Auta, moped, polní kuchyně
 
 
 
ÚVOD   • IMISE   • VÝPOČETNÍ APARÁT   • LEGISLATIVA