Rozptylové studie - IMISE

ROZPTYLOVÉ STUDIE   • POSUDKY ZDROJU   • REFERENCE   • KONTAKT  

 

 odborně
 lidsky
 Imise – projev emise na definované oblasti  Imise-to co smrdí, štípe do nosu a vůbec nám škodí tam, kde chceme žít a vzniká tam, kde to někdo potřebuje (někdy všichni a někdy skoro nikdo)
 Imise pevných a kapalných částic se vyjadřuje jako koncentrační pole plošné (dopad částic na definovanou plochu) nebo jako koncentrační pole objemové (obsah částic v jednotkovém objemu)
 
 Prašnost, aerosoly
 Imise plynná (molekuly plynů nebo par) se vyjadřuje jako koncentrační pole elementárních částic nad definovanou plochou nebo jako koncentrační pole hmotnostní.

Nejčastějšími požadavky na stanovení imisí je určení imise z plynných emisí. 

 Množství toho, co třeba ani tolik nesmrdí a my ani nevíme, jestli nám to vůbec škodí nebo neškodí,a nebo jak to vůbec celé je. 
 Setkáváme se buď s vyjádřením hmotnostní koncentrace, která u nejčastěji sledovaných zplodin – oxidů síry,dusíku a uhlíku- se nejčastěji vyjadřuje v jednotce  ug/m3.   ug=miliardtina kilogramu

 m3 vzduchu váží něco přes kilo

 Pro lepší vyjádření případné chemické aktivity imise se používá podíl počtu elementárních imisních částic k množství částic přirozených složek vzduchu. Nejčastěji se budeme setkávat s jednotkami ppb(ppm)= počet imisních částic v miliardě(milionu) částic sledovaného plynného objemu.
 
 kubík vzduchu obsahuje zhruba tolik molekul, jako když ke trojce připíšeme 25 nul
 
 
 
ÚVOD   • EMISE   • VÝPOČETNÍ APARÁT   • LEGISLATIVA